!-- Google Tag Manager (noscript) -->

Regulament 2020

Agenţia Municipală de Ipotecă din Chişinău S.A. ”AMIC” anunță o promoție specială cu ocazia sărbătorilor de Craciun 2020

” Să fie 20 ”

REGULAMENTUL PROMOȚIEI

Compartiment 1.  Organizatorul și regulamentul oficial al promoției
Acțiunea este organizată de S.A. ”AMIC”, cu sediul la adresa: mun. Chișinău, bd. Decebal 72/6.
Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba orice condiții stabilite în acest Regulament pe perioada desfășurării promoției cu  anunțarea preventivă a modificărilor.
Promoția se va derula în conformitate cu prezentul Regulament. Regulament înseamnă prezentul document, inclusiv aşa cum acesta va fi modificat, inclusiv toate şi oricare dintre regulile Promoției, şi care sunt obligatorii în mod necondiţionat pentru toţi participanţii.
Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului pe website- https://ipoteca.md/  şi/sau pe pagina de acebook https://www.facebook.com/amic.moldova/  (“pagina de Facebook a Organizatorului”), precum şi prin orice alte modalităţi impuse conform legislaţiei aplicabile în RM.

Compartiment 2.  Perioada de desfășurare
Promoția durează pe parcursul a 20 zile: între 22 decembrie 2019 și 10 ianuarie 2020  în limita valorii imobilului și în conformitate cu condițiile prezentate în prezentul Regulament.
Participarea la promoție este posibilă și se poate face DOAR in perioada nominalizată: 20 zile: între 22 decembrie 2019 și 10 ianuarie 2020,ora 17:30.

Compartiment 3. Dreptul și condițiile de participare
La promoție pot să participe orice persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii (denumite împreună în cadrul prezentului regulament “Participanţii” şi fiecare dintre aceştia “Participantul”):

a) această promoție este benefică pentru orice persoană fizică, rezident al RM, care a împlinit vârsta de 18 ani la data desfășurării promoției;
b) deţin un document de identitate valabil care va trebui prezentat în scopul identificării  Participantlul;
c) Promoția este validă pe perioada de desfașurare in limita ofertei de imobil și conform listei de prețuri, aprobate de către Consiliul S.A ”AMIC”.

Compartiment 4. Mecanismul promoției
În perioada nominalizată, Organizatorul oferă consumatorilor o reducere în următoarele condiții:

  1. plata integrală (100% sau 94,5% în cazul când obiectul nu este dat în exploatare) a valorii proprietății în termen de 20 de zile calendaristice – se aplică o reducere calculată și aprobată de către Consiliul S.A ”AMIC” conform listei apartamentelor participante la promoție;
  2. în cadrul desfălurării promoției  pentru imobilele (c.IV) din lista aprobată de către Consiliul S.A ”AMIC se aplică de o reducere la prima coță, care va fi egală cu 20%.(* în afara promoției pima cotă constituie 30% – https://ipoteca.md/ro/conditii-de-achitare/ )
  3. plata integral spații comerciale (100%) a valorii proprietății în termen de 20 de zile calendaristice – se aplică o reducere calculată- 5%  aprobată de către Consiliul S.A ”AMIC” conform listei obiectelor comerciale participante la promoție;
  4. plata de cel puțin 50% (în termen de 20 de zile calendaristice) din valoarea proprietății (conform listei apartamentelor participante la promoție, aprobată de către Consiliul S.A ”AMIC”) conduce la aplicarea de o reducere calculată după formula: 0,2 x 0,2 = 0,4%.

Proprietățile achiziționate nu participă la alte reduceri sau promoții.

Compartiment 5. Intreruperea promoției
Promoția poate fi întreruptă numai în caz de forță majoră sau prin o decizie a Organizatorului, dar nu mai devreme decât se va anunță acest lucru publicului pe site-ul  https://ipoteca.md/.

Compartiment 6. Date cu caracter personal.
Prin participarea la promoție, fiecare Participant este de acord în mod expres, neechivoc şi necondiţionat ca datele sale cu caracter personal precum şi orice alte date, puse la dispoziţia/transmise Organizatorului să:

  • fie incluse în baza de date a Organizatorului;
  • fie prelucrate în orice mod de Organizator în legătură cu participarea la promoție;
  • fie prelucrate în orice mod de Organizator în vederea promovării promoției şi/sau a activităţilor desfășurate în legătură cu derularea promoșiei şi/sau a altor acţiuni de promovare conexe („reclamă, marketing şi publicitate”), pe orice canale de comunicare, inclusiv dreprul de a face poza câștigătorilor pentru amplasarea ulterioară a acesteea pe site-urile Companiei S.A ”AMIC”. Această acțiune presupune semnarea de către Participant a unui document ce confirmă acordul acestuia la amplasarea pozei pe site-urile Companiei S.A ”AMIC”;
  • fie prelucrate în orice mod de Organizator şi/sau Împuternicit în vederea incheierii si executarii contractului de cumpărare-vânzare, s.a.

Datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt protejate conform legislaţiei în vigoare pentru confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor.

Compartiment 7. Clauze finale.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul şi drepturile de a suspenda, înceta, prelungi sau schimba Regulamentul integral sau parţial, fără să solicite acordul Participanţilor şi fără vreun drept de compensare pentru aceştia. Această precizare se referă la măsuri cum ar fi, dar fără a se limita la: prevederile care reglementează modul de derulare a promoției, condiţiile de participare la promoție, data de început şi data de sfârşit a promoției; oricare dintre acestea urmează să intre în vigoare începând cu data afişării lor pe https://ipoteca.md/ .